Project demo veld in Itendey

In het dorpje Itendey heeft een de familie Folmer (Nederlands artsenechtpaar) een ziekenhuis nieuw leven ingeblazen. De bevolking eet erg eenzijdig.

Project demo veld in Itendey

€ 0,00 van € 2.000,00 opgehaald

Doneren

Er wordt op zeer primitieve wijze akkerbouw bedreven. Dit echtpaar wil graag beginnen met een demonstratie veld met voor die regio onbekende maar wel voedzame gewassen.

Beoogd resultaat:
Nut inzien van goede zaden
Lekker en voedzaam eten
Snel veel kennis opdoen
Ondernemerschap aanmoedigen

Jaar 1:
Grond wordt door kerk ter beschikking gesteld.
4 tot 6 verschillende gewassen telen en testen
Twee teeltmensen in dienst nemen met middelbare tuinbouwopleiding
Gereedschap en zaden schenken
Financiële controle door fam. Folmer Begeleiding via email vanuit Nederland

Vanaf jaar 2:
Micro krediet groep oprichten en begeleiden
Op het demo veld zaaien voor klanten
Zaailingen / stekjes verkopen aan boeren
Teeltadvies bij boeren in de omgeving geven

Kosten 1e jaar:
Gereedschap en zaden: € 1000,-
Salaris en controle 1 jaar € 1000,-

Wie vindt dit net als wij een prachtig initiatief en wil dit project sponsoren.

Dit kan al met kleine giften vanaf € 20,-

Ook kunt u dit uw eigen project maken door het volledig te ondersteunen.