Project scholing weeskinderen

Kinderen die hun ouders verloren door de vele onlusten in Noord Oost Congo, leiden meestal een zwervend en bedelend bestaan. Dit is een groot risico voor de toekomst.

Ze plegen diefstallen, worden ziek , worden gemakkelijk ingelijfd door rebellengroepen(als kindsoldaat) en krijgen geen scholing.

Doel project. Kinderen een opleiding geven waardoor minder misdaad en meer toekomstperspectief

Wij zijn op zoek naar sponsors die deze kinderen een kans willen geven. Stichting de Zaaier wil snel starten met 25 kinderen in het dorp Oicha in de provincie Nord Kivu.

Kosten per kind per jaar zijn €45,- schoolgeld en €15 per jaar lesmateriaal.

Totaal €60,- per kind per jaar.