Projecten

Agrarische activiteiten   

Stichting de Zaaier stimuleert vanaf haar oprichting in 1986 het verbouwen van koolhydraat en vitaminerijk voedsel in Noord Oost Congo.

Om dit te ondersteunen zijn er in een aantal dorpen zogenaamde Greenhouses (kassen) opgericht. Dit zijn kleine teeltcentra waarop meestal een kas staat.

Activiteiten van de Greenhouses:1

 • Nieuwe gewassen testen.
 • Demonstreren en uitleg geven over het telen van tuinbouwgewassen.
 • Stagiaires begeleiden.
 • Jong plantmateriaal voor de verkoop opkweken.
 • Zaden en tuinbouwmaterialen verkopen of soms voor de opstart gratis weggeven.
 • De bevolking ondersteunen middels een adviseur met kennis van de geteelde gewassen.

Resultaten

Dit alles is niet zonder resultaat gebleven. Zo zijn nu steeds meer velden met witte kool, ui, aubergine, peen, prei e.d.  Er wordt minder cassave geteeld, want cassave vult de maag maar heeft nagenoeg geen voedingswaarde.

Er worden in omringende dorpen bij de Greenhouses coöperaties opgericht. De mensen in die dorpen zoeken dan zelf de boeren met de groenste vingers. Zij krijgen onderricht, zaad en gereedschap om de teelt op te zetten. Omdat deze boeren hun resultaten met elkaar vergelijken, stimuleert dit hen om een goed resultaat te behalen. Meestal is men dan in staat  om na de gesponsorde opstart zelf nieuw zaad te kopen.

Huidige activiteiten:

 • Er draaien vijf nieuwe coöperaties in verschillende omliggende dorpen bij Oicha.
 • In Marabo zijn in drie dorpsgemeenschappen coöperaties opgericht.  Ook krijgt men onderwijs in het telen van bonen, tomaten, kool en uien. Het land wordt voor hen geploegd en men krijgt de zaden gesponsord. Zelf moet men zorgen voor de teelt. De dorpshoofden zijn enthousiast en werken volop mee. Doel: De dorpsgemeenschap krijgt beter voedsel en kan inkomsten genereren met de verkoop van de producten. Een ander doel is de betere boeren te stimuleren om meer professioneel te gaan werken, zodat zij kunnen uitbreiden en ook anderen werk verschaffen.
 • In Nyankunde wordt de kas opgeknapt en inmiddels is de beteelde oppervlakte uitgebreid met gewassen, die door het Rode Kruis voor gevangenissen gekocht worden. De beteelde oppervlakte bij de kas is intussen ongeveer 2 hectare.
 • In Bunia is met hulp van geleverde machines van De Zaaier een grote timmerwerkplaats opgericht waar nu 12 mensen fulltime aan het werk zijn. De Stichting wil nog een houtdraaimachine aanschaffen om timmerwerkplaats compleet te maken.
 • Dankzij de Congolese manager heeft De Stichting een contract met het Rode Kruis. Zo ontvangen meer dan 800 gevangenen hun maaltijden via De Stichting en hebben de boeren die het voedsel leveren, een inkomen.

Sponsoring

Er zijn op korte termijn nog meer mogelijkheden om mensen op agrarisch gebied te ondersteunen, bijvoorbeeld het houden van kippen, konijnen, varkens e.d.107

Als u als bedrijf, groep of individu een coöperatie of boer zou willen sponsoren, is dat goed mogelijk.
U wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project.
Stichting de Zaaier houdt toezicht op alle projecten door minimaal twee keer per jaar ter plaatse te zijn.
Zie voor donatie of ondersteuning kleinschalige projecten.