Oicha

Het dorp Oicha is ongeveer 200 km zuidwestelijk van de hoofdvestiging in Bunia gelegen. Via de weg is dit ongeveer vijf uur rijden en bij slecht weer of onveilige situaties moet er gevlogen worden. De Zaaier is in Oicha actief sinds 1991. De watervoorziening, die ooit door België was aangelegd, is hersteld en verbeterd. Doordat er sinds die tijd schoon drinkwater is, heeft een Duitse hulporganisatie het initiatief genomen om er een ziekenhuis te bouwen. Intussen is dit het grootste ziekenhuis uit de provincie in dit dorp.

Greenhouse

De kas met het omringende land is in Oicha eigendom van het plaatselijke ziekenhuis. De Stichting ondersteunt de medewerkers met materialen, zaad en advies. Op dit tuinbouwbedrijf is al een aantal jaren een goed management aanwezig. Deze mensen zijn in staat met heel weinig financiële hulp te kunnen werken. Zij verkopen zaad, jong plantmateriaal en groenten. Ook staan er enkele meelmolens waarmee ze voor een klein bedrag mais of cassave malen. Dit geeft de vrouwen uit het dorp weer de gelegenheid om meer op het land te werken. Bij Greenhouse Oicha werken enkele goede en betrouwbare teeltvoorlichters, die in de omgeving boeren teelttechnisch adviseren. Er worden ook varkens, kippen en konijnen gefokt. Diergeneeskunde is door de aanwezigheid van het ziekenhuis deels voorhanden.

Greenhouse ingang

Ziekenhuis

Sinds 1995 ondersteunt De Zaaier  het ziekenhuis met een project, Poor Patient Fund, waarbij patiënten worden behandeld die de verzorging niet zelf kunnen betalen. De Zaaier helpt op deze wijze de patiënten en het ziekenhuis. Regelmatig krijgt De Zaaier van de ziekenhuisdirectie een overzicht van de behandelde patiënten en de vergoede behandelingen.

Ziekenhuis PPF

Coöperaties en microkrediet

In  maart 2012 is er rondom de stad Oicha hard gewerkt om vijf  agrarische coöperaties op te starten. De coöperaties bestaan uit groepen van ieder ongeveer 50 mensen (totaal 250) die met microkrediet van Stichting de Zaaier groenten verbouwen en varkens fokken. Via de Greenhouse worden varkens, gereedschappen en zaad beschikbaar gesteld. De varkens worden terugbetaald door per varken een jong varken terug te geven aan de Greenhouse en de zaden en gereedschappen worden uit de opbrengst afbetaald.

Teeltadvies en verzorgingstips worden door de teeltvoorlichters van de Greenhouse gegeven. Deze mensen controleren tegelijkertijd of deelnemers zich aan de afspraken houden.

Varkens Oicha 2 juni 2013

Tijdens het bezoek in maart 2013 van een delegatie van Stichting de Zaaier is een aantal coöperaties bezocht. Het enthousiasme en de wilskracht van de dorpsbewoners zijn bewonderenswaardig. Met tegenslagen zoals: onlusten van eind 2012, zeer extreme regenval en de varkenspest net achter de rug, is het geweldig dat de groepen er alles aan doen om vooruit te komen.

Een aantal groepen heeft al een gedeelte terugbetaald, een paar andere hebben de winst geïnvesteerd in ketels om palmolie te koken. Op die manier genereren ze nog meer werk en inkomen. Om voor een volgend dubbel zo groot krediet in aanmerking te komen, moeten de groepen hun schuld eerst aflossen. Dit lijkt een aantal zeker te gaan lukken.

De impact die deze microkredieten hebben in de dorpsgemeenschappen, overtreft de stoutste verwachtingen van De Stichting en men is dan ook zeker van plan om met de opgedane kennis het microkredietsysteem verder uit te bouwen.