Over Stichting de Zaaier

Stichting de Zaaier is een initiatief van enkele Westlandse ondernemers, die zich het lot aantrokken van de erbarmelijke leefomstandigheden van de bevolking in Noordoost Congo. Hierbij wilden zij met de kennis uit het Westland de bevolking in eerste instantie ondersteunen op agrarisch gebied. Wat begonnen is als een kleinschalig initiatief, is langzaam uitgegroeid tot een middelgrote stichting met een landelijke uitstraling. Deze groei heeft de stichting te danken aan een enthousiast en hardwerkend team van vrijwilligers en aan haar loyale donateurs.

Ontstaan van Stichting de Zaaier

In 1985 bracht Teun Boekestijn een bezoek aan het toenmalige Zaïre. Dit bezoek vormde de basis voor Stichting de Zaaier. In 1986 werd Stichting de Zaaier officieel opgericht en het jaar daarop werd de eerste container met kasonderdelen opgestuurd naar Nyankunde in Congo. Regelmatig werd Congo in de daaropvolgende jaren bezocht en werden nieuwe containers verstuurd. Ondertussen werd de focus niet alleen gelegd op agrarisch maar ook op technisch en humanitair gebied. Ook het werkgebied werd uitgebreid. Vanaf het allereerste begin is de leiding in Congo in handen geweest van ir. Dhena Bassara, die tot op de dag van vandaag aan het hoofd staat van de hoofdvestiging Greenhouse Bunia.

Missie

De missie van De Zaaier is de bevolking van Noordoost Congo voorzien van haar primaire levensbehoeften, waarvan voedsel, water, gezondheid en een dak boven het hoofd de voornaamste elementen zijn. Dit probeert De Zaaier te bereiken door agrarische projecten op te starten, waarbij de bevolking ondersteund wordt in het zelf telen van gewassen en de verkoop hiervan. Daardoor kunnen zij op termijn zelf voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften.

De ondersteuning bestaat in hoofdzaak uit:

 • agrarische hulp: het leveren van gewaszaden, technische middelen, kennis en microkredieten
 • medische hulp: het ondersteunen van ziekenhuizen, leprahuizen, dovenscholen, enz.
 • humanitaire hulp: aan wezen, weduwen, verkrachte vrouwen, noodhulp, enz.

Bestuur

Het bestuur van Stichting de Zaaier bestaat uit:

 • Aad Verduijn voorzitter
 • Dea de Koning penningmeester
 • Patricia van der Knaap secretariaat
 • Piet van der Ende technisch advies
 • Jesse Buitelaar bouwkundig advies

Ondersteunende leden zijn:

 • Ineke de Zeeuw boekhoudkundige ondersteuning
 • Kees van Paassen agrarisch advies
 • Randy van Polanen agrarisch advies

Beleid

De aanpak is stapsgewijs, op een zodanige manier dat de inzet van De Zaaier op termijn niet meer nodig is. Vertrekpunt is: je moet jezelf overbodig maken.

Door middel van de ondersteuning wil Stichting de Zaaier de mensen in hun primaire levensbehoeften voorzien, waardoor een beter bestaan mogelijk wordt. Vooral op het gebied van eten, drinken, slapen en gezondheid.

De bestuursleden en ondersteunende leden doen hun werkzaamheden geheel kosteloos en de Stichting heeft geen personeel in dienst.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Agrarische projecten/technische projecten/humanitaire projecten
 • Het oprichten van coöperaties/het verstrekken van microkrediet
 • Adviseren van bevolking/overheden/instanties
 • Samenwerking met lokale organisaties
 • Samenwerking met externe organisaties

Het beleidsplan voor de komende jaren :  Beleidsplan de Zaaier 2018 – 2020